Spring naar de content
Gosselt coaching en procesbegeleiding Het logo van Gosselt coaching en procesbegeleiding

Methodes

Kunst, muziek, literatuur

Geen enkele cliënt heeft een standaard verhaal en geen coaching traject is hetzelfde. Tegelijkertijd is human experience van alle tijden en alle windstreken. Er zijn talloze bronnen van wijsheid te vinden in mythologie, in beeldende kunst, in muziek en dans, in verhalen, gedichten, kinderboeken en filosofische werken. Afhankelijk van jouw voorkeur gebruikt Sylvia deze bronnen om je vraagstuk concreet en invoelbaar te maken.

Lichaamstaal

Een groot deel van onze communicatie gebeurt non-verbaal. Niet alleen de inhoud van onze boodschap is belangrijk, maar juist ook onze gebaren, mimiek en lichaamshouding. De eigen lichaamstaal herbergt een schat aan informatie over onderliggende drijfveren, ingesleten gewoontes en verborgen emoties. Bovendien is lichaamstaal de mooiste en de meest eigen taal die we kunnen beheersen. Body awareness maakt dat je je krachtiger kunt profileren en effectiever kunt communiceren.

Lemniscaat

Wanneer we zelf verantwoordelijkheid nemen voor onze gedachten, gevoelens en gedrag, zijn we in staat om veranderingen aan te brengen wanneer ons leven daarom vraagt. We zijn niet overgeleverd, we hebben de regie. Daar is echter wel moed voor nodig. Bepaalde omstandigheden en situaties zijn echter niet maakbaar en/of te sturen. Net zo min als dat wij de ander kunnen sturen. Het is dan de kunst om dit in te zien, te erkennen, om het vervolgens te accepteren en leren los te laten. Wijsheid is leren inzien wanneer we zelf veranderingen aan dienen te brengen in ons leven en wanneer we ons juist dienen te overgeven aan ons leven. In de lemniscaat komen deze beide kanten tot uitdrukking.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien
Franciscus van Assisi (1181-1226)

Transactionele analyse

Ken jezelf en je kent de wereld. Transactionele Analyse is een praktische methode die inzicht geeft in je persoonlijkheid. Het laat zien hoe je je persoonlijkheid hebt gevormd en waarom je doet wat je doet. Deze inzichten zijn direct toe te passen in je communicatie, je werkwijze en je omgang met mensen. Transactionele Analyse gaat uit van het zelfsturend vermogen van mensen. Het basismodel bestaat uit drie 'egoposities', van waaruit we in de dagelijkse omgang reageren: Ouder, Volwassene en Kind. Elke positie heeft een typerend gedragspatroon van voelen, denken en ervaren. Met Transactionele Analyse verdiep je je persoonlijke ontwikkeling.

Gestalt

Werken met Gestalt is een boeiend proces. Soms pijnlijk en confronterend, maar ook humoristisch en bevrijdend. In de Gestaltbenadering wordt niet zozeer stilgestaan bij het probleem of de uitdaging zelf, maar bij de manier waarop je het ervaart. Welke betekenis heeft het in je leven? Hoe ga je ermee om? Gestalt is gericht op wat je zintuiglijk waarneemt en wat je lijfelijk voelt. Ons lichaam is een bron van informatie en geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan onze gedachtes. Je leert om op een creatieve manier met je problemen om te gaan.

NLP

NLP (Neurolinguïstisch Programmeren) houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen. NLP stelt je in staat om op korte termijn het beste in jezelf én anderen te ontdekken. De methode geeft duidelijk aan hoe je dat kunt doen, en wat je ermee bereikt. Het is niet nodig om je hele levensverhaal opnieuw te beleven (in catharsis te gaan) om positieve veranderingen aan te brengen. Ieder kiest uit de NLP gereedschapskist de hulpmiddelen die het best passen bij de persoon en de situatie. De nadruk ligt op het evenwicht tussen wereldlijke en spirituele zaken, tussen 'hebben' en 'zijn', tussen individu en samenleving.

Systemisch werk

Systemisch werk is een fascinerende methode die is gebaseerd op het gegeven dat ieder mens wordt beïnvloed door het systeem waarvan hij deel uitmaakt. Voorbeelden van systemen zijn het gezin, de familie, het bedrijf of de organisatie waar je voor werkt, de vereniging waar je lid van bent. In elk systeem, hoe verschillend ook, gelden fundamentele wetten of principes. Als er tegen deze principes in gehandeld wordt raken verhoudingen verstoord en heeft dat ook een negatief effect op andere mensen in het systeem. Zij proberen onbewust om het weer 'goed' te maken. Door middel van zogenaamde opstellingen kan de onderliggende dynamiek in het systeem (gezin, vereniging, bedrijf) worden blootgelegd. Waarom doe je wat je doet en voor wie doe je dat eigenlijk?
"Ik kijk terug op een succesvol coachingstraject bij Sylvia: in het intake-gesprek hebben we gezamenlijk duidelijke doelen gesteld, welke vervolgens in de sessies gerealiseerd zijn. Sylvia is daarbij flexibel in haar aanpak, gebruik makend van verschillende technieken. Haar stijl is persoonlijk, nuchter, met humor, maar ook confronterend indien nodig. Zij is daarbij altijd gericht op het realiseren van structurele resultaten."
Nynke Meijer, Program Director Intertrust Group
crossmenu