Spring naar de content
Gosselt coaching en procesbegeleiding Het logo van Gosselt coaching en procesbegeleiding
Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen.
Afrikaans gezegde
Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen. Afrikaans gezegde

Teamcoaching

Teams moeten organisatiedoelstellingen omzetten in concrete resultaten. De kwaliteiten van de individuele teamleden, hoe voortreffelijk ook, garanderen niet dat de teamresultaten bereikt worden. Teamcoaching is gericht op het optimaliseren van de samenwerking binnen teams. Op maximale daadkracht, energie en effectiviteit. Hoe kunnen we het onderlinge vertrouwen verbeteren? De loyaliteit? De werksfeer? Waar ligt de invloed en zeggenschap van elk teamlid, en waar níet? Mensen die zich bewust zijn van de effecten van hun communicatie en gedrag zijn in staat om effectiever samen te leven en te werken.
Het programma Team en Ontwikkeling is bedoeld voor directie- en managementteams. Het doel van deze heidagen is algehele empowerment of refreshment. Eigenheid in wisselwerking met het grote geheel, dat is de rode draad.
De relatie met de omgeving en stakeholders is voor steeds meer organisaties een voorwaarde om organisatiedoelen te behalen. Het inzicht en de noodzaak om meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen groeit.
Het is Sylvia Gosselts talent om uit de kluwen van persoonlijkheden, gedragingen, opvattingen en bedrijfscultuur een glasheldere structuur te destilleren: actie-reactie, oorzaak-gevolg. Deze structuur en het systeem waarin zij functioneert vormen de leidraad in een organisatie ontwikkeltraject.
Bij Teamcoaching is maatwerk essentieel, op een subjectieve en verfrissende manier. Beproefde methodes als Transactionele Analyse, Gestalt, NLP, Systemisch Werk, Appreciative Inquiry en het door Gosselt ontwikkelde Lemniscaat worden ingezet als hulpmiddel.

Opdrachtgevers

Werkwijze

1.

Intake

Teamcoaching is gericht op directie- en managementteams. Aan de hand van een individueel gesprek met alle teamleden wordt een analyse en diagnose gemaakt. Wat zijn de verwachtingen? Welke resultaten moeten worden behaald? Hoe kan teamcoaching worden ingezet om een volgende stap te zetten in de volwassenwording van het team?
2.

Sessies

Teamcoaching is maatwerk en het aantal sessies of de duur ervan verschilt per programma. Sessies in het kader van Team en Ontwikkeling (de zogenaamde heidagen) vinden eens in het half jaar plaats om de teamgeest gezond te houden of op te frissen.
3.

Afronding

Teamcoaching is vaak een ongoing proces. De koers van de ontmoetingen wordt regelmatig tegen het licht gehouden en waar nodig bijgesteld. Waar het kortdurende, meer specifieke vraagstukken betreft wordt na afloop gereflecteerd op de weg die is afgelegd. Is een vervolgtraject wenselijk? Dan bespreken we wat het nieuwe reisdoel zal zijn.
"Sylvia Gosselt is een intelligente, goed onderlegde en evenwichtige coach. Ze combineert op natuurlijke en constructieve wijze theoretische modellen met praktische inzichten en onverwachte oefeningen. Zowel voor individuen als voor teams - van middle management tot boardroom niveau - is Sylvia een uitstekende coach waar ik heel graag mee samenwerk.”
Marcel Zuidam, CEO Nationale Nederlanden Bank
Voel je je aangesproken door mijn manier van werken? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Afspraak maken met Sylvia
crossmenu